Be each other’s company

Wizję mam taką..

Ty masz swoją drogę, a ja swoją.

I chciałabym, żeby te nasze dwie drogi połączyły się w jedną, dwupasmową, jednokierunkową.

Żeby prędkość była ograniczana tak, że oboje idziemy krok w krok.

Razem, a jednocześnie osobno.

Wspierając się, a nie narzucając sobie.